Name: skabelon-logo.png.
Mammen Bys Vandværk a.m.b.a.
Din adgang til rent vand
Name: skov og vand.jpg.
Vandværket
Vandværkets historie
VandaflæsningAflæsning af vandmåleren bedes foretaget d. 31.12.
Aflæsningskortet SKAL være returneret senest 04.01.
For sent afleveret aflæsningskort tilskrives gebyr på kr. 100,-
BetalingFor at lette vores administration, ser vi gerne, at endnu flere foretager deres betalinger til Mammen Bys Vandværk via PBS. Det vil samtidig betyde, at betalingsfristen vil blive overholdt. Vi har desværre et stigende problem med manglende rettidige indbetalinger.
StatusVandforbruget målt hos forbrugerne sidste år; 51.860 m³ (2013)Tilgang af 3 nye forbrugere i 2013, samlet antal forbrugere er nu 197.Der er etableret vandledninger til 6 nye grunde i udstykningen på Søndervang.Der har i 2008 været ét ledningsbrud.Vandværkets beholder på Mammen Byvej er blevet indhegnet for at hindre uønsket færden på og omkring beholderen.Der er igangsat et arbejde med etablering af udskylningssteder, foreløbig er det etableret ét sted.Afsluttet reparation af den ene boring.
VandkvalitetHårdhed: 15,3 = Temmelig hårdt.Bakterier: ingen problemer.   Pesticider: ingen problemer.  Uorganiske stoffer: ingen problemer.Nitrat; 3,9 mg/l ved seneste måling,  Normal < 10 mg/l.
HjemmesidePå hjemmesiden vil det blive muligt at se vandanalyser, beredskabsplaner, forsyningsområder, bestyrelsesmedlemmer, indberetning af måleraflæsning, spareråd, osv.
GeneralforsamlingHusk generalforsamlingen i forsamlingshuset.
BestyrelsenFormand:  Jesper Steensig, Søndervang 11, MammenTlf. 29 66 17 91, Mail: formand@mammen-vand.dk
Næstformand: Kaj Mostrup, Korreborgvej 1, Mammen
Driftsleder:  Henning Pedersen, Søndervang 13, MammenTlf. 2163 5394, Mail: driftsleder@mammen-vand.dk
Kasserer:  Carsten Ethelberg, Mammen Byvej 4, MammenTlf. 9955 4502, Mail: kasserer@mammen-vand.dk
Sekretær:  Ebbe Eriksen, Søndervang 6 Mammen
Bestyrelsesmedlem: Bent Bach Christensen, Hovvejen 22, Mammen.
Bestyrelsesmedlem: Keld Oldenburg Sølvsten,


Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Mammen Bys Vandværk a.m.b.a.
Korreborgvej 1, 8850 Bjerringbro
Tlf: 40 27 50 80
Mail: formand@mammen-vand.dk
CVR nr. 38035290
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net