Name: skabelon-logo.png.
Mammen Bys Vandværk a.m.b.a.
Din adgang til rent vand
Name: skov og vand.jpg.
Driftsinformation
Drift status d.d:

Maj-juli 2017: Normal drift igen

Fredag 17.03.2017
Stort forbrug kan medfører lavt tryk
De sidste 10 dage har vi pumpet mere end dobbelt så meget vand ud end normalt.
Normalt ligger vi på 1.200 m³ pr. uge, lige nu er udpumpningen over 2.500 m³ pr. uge.
Det betyder, at vi har måtte hentet over 100 m³ pr. dag hos Lee vandværk, tak til dem.
Det forventes at det ekstra ordinært store forbrug vil stå på ca. en uge mere.
Her efter skulle forbruget stabilisere sig på omkring 1.500 m³ pr. ugen, hvilket ikke umiddelbart skulle give problemer.

Tirsdag 07.03.2017
Pga. ekstra stort forbrug hos en af vores forbrugere, kan der forekomme lavt tryk på vandet de næste par uger.
Der bliver suppleret med vand fra Lee Vandværk via den nye nødforsyningsledning.

Lørdag 21.05.2016
Kimtal 22 grader er igen under grænseværdien.
Analyse for Kimtal 22, Coliforme og E.Coli foretaget 17. maj på værkets tilgang og afgang, samt ledningsnettet viser, at alle værdier er som de skal være.
Der er foretaget ekstra filterskyldninger på værket, samt langsom udskyldning af ledningsnettet på den strækning, hvor overskridelsen blev konstateret.

Lørdag 07.05.2016
Vandanalyse viser forhøjet Kimtal 22 C ved prøve på ledningsnet hos forbruger.
Måling >3.000 - grænseværdi 200
Handleplan iværksat.
Personer med svagt helbred bør koge vandet.

Søndag 24.01.2016
Kl. 17.00: Normal drift
Kl. 13.25: Fejl på El-installation rettet, drift på lavt niveau etableret.
Normal drift forventes sidst på eftermiddagen.
Kl. 12.15: Der er etableret nødforsyning.
Kl. 12.04: Fejl på El-forsyning giver reduceret eller ingen vandtryk, der arbejdes på sagenReparation og opgradering af boringer
Begge boringer er nu forsynet med rør af rustfri stål

Driftsstop 15. oktober 2015
På grund af et brud på et rør ved en af vores boringer stoppede vandforsyningen frem til vores lagertank ved værket på Mammen Byvej.Bruddet bliver opdaget ved at vandstanden i beholderen falder til et niveau som sætter udpumpningen i stå ca. kl. 14.15.
Udpumpningen er genetableret ca. ½ timer efter.
Desværre viser bruddet på røret sig at være noget kompliceret og reparationen tager derfor noget længere tid end beregnet.
Det medfører at reserverne i beholderen bliver brugt op og der derfor ikke er vand igen omkring kl. 18.00.
Bruddet var repareret ca. kl. 20.30.
Uheldigvis er hele systemet blev fyldt med luft og det tager indtil kl. 01.00 at få ud og der med tryk på systemet igen.
Kl. 01.30 var alt kørende igenVi skal her efterfølgende have udskiftet hele rørsystemet i den defekte boring.Vi vil i samråd med brøndboreren afklare om den anden boring også skal have skiftet rør.Vi vil ligeledes ændre på alarmen for tankbeholdning så vi får den noget tidligere.
Vi sendte mail ud til dem vi havde mailadresser på, samt lagde info på Facebook.
Information til dig ved den type uheld vil vi gerne gøre endnu mere effektiv.Så derfor kan du som forbruger komme på vores alarmeringsliste ved at udfylde tilmeldingsblanketten, Kontaktoplysninger.Desuden vil vi se om vi ikke kan lave en driftsinfo på vores hjemmeside.

Limited functionality


This item requires acceptance of cookies


Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Mammen Bys Vandværk a.m.b.a.
Søndervang 11, 8850 Bjerringbro
Tlf: 29 66 17 91
Mail: formand@mammen-vand.dk
CVR nr. 38035290
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net