Name: skabelon-logo.png.
Mammen Bys Vandværk a.m.b.a.
Din adgang til rent vand
Name: skov og vand.jpg.
Nyheder
Udskiftning af vandure
Som nogen måske har bemærket er Mammen Vandværk i gang med at skifte vandure. Vi forventer at blive færdige i løbet af Maj måned.
Mammen mejeri
Mammen mejeri har nytænkt deres produktion og sat dette i drift i Oktober måned 2022. Nytænkningen betyder en væsentlig reduktion i deres vandforbrug fra Mammen Vandværk, hvilket vi i vandværket kan bekræfte er tilfældet. Dette skulle gerne medføre færre fremtidige driftsforstyrrelser for borgerne.
Ny råvandsledning

Medio november 2023 påbegynder Mammen Vandværk nedgravning af en ny råvandsledning. Råvandsledningen bliver nedgravet mellem boringerne i Skoven og ind til selve vandværket i Mammen.
Formålet med den nye råvandsledning er at øge vandkapaciteten. Samtidig skulle det gerne medføre nedsat strømforbrug, da presset på pumperne gerne skulle sænke sig.


Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Mammen Bys Vandværk a.m.b.a.
Korreborgvej 1, 8850 Bjerringbro
Tlf: 40 27 50 80
Mail: formand@mammen-vand.dk
CVR nr. 38035290
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net