Name: skabelon-logo.png.
Mammen Bys Vandværk a.m.b.a.
Din adgang til rent vand
Name: skov og vand.jpg.
Takstblad


Mammen Bys Vandværk Takstblad gældende fra 01-08-2022.
Anlægsbidrag, der betales ved en ejendoms tilslutning:
1. Hovedanlægsbidrag **2. Forsyningsledningsbidrag3. Stikledningsbidrag
Name: moenter.jpg.


Hovedanlægsbidrag – betales i henhold til nedenstående fordelingsnøgle:
Fordelingsnøgle:
Bolig enhed/beboelse. Standard enhed
Erhverv m.m., Landbrug, Gartneri, Industri, Institutioner:
Med årsforbrug på m³
Herudover pr. 4000 m³
0-500
501-1.000
1.001-2.500
2.501-5.000
5.001-7.500
7.501-10.000
10.001-12.250
12.251-15.000
Forbrugsenheder:
1


1
2
3
5
7
8
9
10

1


** Hovedanlægsbidraget kan ved stigende forbrug reguleres jf. fordelingsnøglen.Reguleringen vil være forskellen i forbrugsenheder imellem tidligere og fremtidig forbrug.


Anlægsbidrag(tilslutningsafgift):
Hovedanlægsbidrag pr. forbrugsenhed
Forsyningsledningsbidrag pr. ejendom (matr. nr.)
I byområde 1 (indenfor byskiltet “Mammen”)
I byområde 2 (kollektiv overtagelse *3
I landområde 1 *1
I landområde 2 *2
Stikledningsbidrag pr. stk.
kr. excl. moms
5.730,00
+
3.901,00

20.209,00
40.418,00
60.626,00
5.173,00
kr. incl. moms
7.162,50
+
4.876,25

25.261,25
50.522,50
75.782,50
6.466,25


Taksterne er baseret på indekstal for ledningsarbejder jf. Danske Vandværker.
Indekset for 2022 er 101,27.*1 Værkets naturlige forsyningsområde*2 Forbruger i øvrige forsyningsområder*3 Kollektiv overtagelse (100 %) af fuldt funktionsdygtigt/fejlfrit ledningsnet og stikledninger i bymæssig bebyggelse (byskilt).Såfremt ledningsnettet og stikledninger ikke er fuldt funktionsdygtigt/fejlfrit afregnes med udgangspunkt i Landområde 2.


Driftsbidrag
Fast årlig afgift pr. bolig / erhverv
Vandafgift pr. m³
Afgift, ledningsført vand pr. m³ (2022 takst)
Afgift, grundvandssikring pr. m³ (2022 takst)
Sprinkleranlæg direkte på ledningsnettet, pr. m² lokale

kr. excl. moms
400,00
4,50
5,86
0,39 0,60
kr. incl. moms
500,00
5,63
7,33
0,49
0,75


Gebyr/ydelser
Fakturagebyr ved manglende PBS
Flytteopgørelse med selvaflæsning
Flytteopgørelse uden selvaflæsning
Rykkergebyr – rykker nr. 1
Rykkergebyr – rykker nr. 2
kr excl. moms
40,00
125,00
375,00
100,00
100,00
kr incl. moms
50,00
156,25
468,75
momsfrit
momsfrit
Herefter afbrydes vandforsyningen og inddrivelse via inkasso iværksættes. Udgiften hertil efter regning.Såfremt der ikke kan opnås adgang til installationens stophane eller vandmåler afbrydes forsyningen ved hovedledningen. Udgifter hertil efter regning.
Genåbningsgebyr efter restance
Vandmåler udskiftning, godkendt reklamation
Vandmåler udskiftning, ikke reklamation Excl. arbejdsløn
Nedtagning af installation / stikledning
Aflæsning på anmodning eller ved manglende respons (gebyrfrit ved godkendt reklamation)
800,00
0,00

1.000,00
5.000,00
250,00
1.000,00
0,00

1.250,00
6.250,00
312,50


Alle øvrige ydelser er efter regning.
Ikke betalte gebyr/ydelser pålægges årsopgørelsen.
For meget/lidt betalt afgift modregnes i årsopgørelsen/næste års første rate.

Begrænset funktionalitet


Dette element kræver accept af cookies


Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Mammen Bys Vandværk a.m.b.a.
Søndervang 11, 8850 Bjerringbro
Tlf: 29 66 17 91
Mail: formand@mammen-vand.dk
CVR nr. 38035290
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net