Name: skabelon-logo.png.
Mammen Bys Vandværk a.m.b.a.
Din adgang til rent vand
Name: skov og vand.jpg.
Fejl i årsopgørelsen 2016

Som mange af forbrugerne har erfaret via vores SMS service, er der fejl i den udsendte årsopgørelsen.

Der er som nævnt kun fratrukket en a’contobetaling, og der er betalt to. Det skyldes, at vi har omlagt opkrævningsåret til at følge kalenderåret, hvor det tidligere gik fra 1/10 til 30/9. Omlægningen har medført, at EDB-programmet ikke har medtaget den første a’contobetaling ved beregning af årsopgørelsen. Og det havde vi ikke forudset.  Vi vil fratrække den manglende modregning af en a’contobetaling i den a’contoopkrævning, der forfalder den 20. september. Hvis man har uændret forbrug vil det fratrukne udligne denne opkrævning.

Vandværket beklager det skete.

Spørgsmål kan rettes til vores bogholderi:
Poul Erik Sundstrup, 86 68 39 00, sundstrup@kreston.dk

SMS’en:
Kære forbrugerOpkrævningen for 2016 er desværre forkert.Der er fratrukket en a’contobetaling mindre end opkrævet.Fejlen rettes ved næste opkrævning.Se mere på www.mammen-vand.dkVi beklager fejlen.Vh/ Vandværkets Bogholderi

Limited functionality


This item requires acceptance of cookies


Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Mammen Bys Vandværk a.m.b.a.
Søndervang 11, 8850 Bjerringbro
Tlf: 29 66 17 91
Mail: formand@mammen-vand.dk
CVR nr. 38035290
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net