Vandkvalitet

Vandet, vi drikker, er en vigtig næringskilde for os. Det hentes i undergrunden, og når det kommer ud af hanerne, er det sundt, friskt og rent, takket være naturen.

Vandets kvalitet trues af de bakterier og kemiske midler, vi bruger i husholdningen, landbrug og industri.

Hos Mammen Bys Vandværk I/S gør vi meget ud af at passe på vandet, men det er et fælles ansvar.

Nyt kontrolprogram fra Viborg kommune

Analyseprogram for 2018-2022

Mammen Bys Vandværk har lavet et samarbejde med DVN om arkivering af alle analyser på www.mitdrikkevand.dk.

Se analyseresultater fra boringer, vandværk og ledningsnet. De enkelte parametre kan ses som grafer og der er “i”-knapper, så man kan læse, hvad de forskellige parametre betyder, m.m.

Herunder ses en oversigt over tilgængelige vandanalyser foretaget for Mammen Bys Vandværk I/S:

Forbrugers Taphane:

Ledningsnettet:

Afgang vandværk:

Boringer:

Ældre analyser findes under analyse – arkiv

Disse ligger som en PDF-fil, og du skal derfor have programmet Adobe Reader installeret.
Programmet kan hentes her: Adobe Reader