Fejl i årsopgørelsen 2016

Som mange af forbrugerne har erfaret via vores SMS service, er der fejl i den udsendte årsopgørelsen.

Der er som nævnt kun fratrukket en a’contobetaling, og der er betalt to. Det skyldes, at vi har omlagt opkrævningsåret til at følge kalenderåret, hvor det tidligere gik fra 1/10 til 30/9. Omlægningen har medført, at EDB-programmet ikke har medtaget den første a’contobetaling ved beregning af årsopgørelsen. Og det havde vi ikke forudset.  Vi vil fratrække den manglende modregning af en a’contobetaling i den a’contoopkrævning, der forfalder den 20. september. Hvis man har uændret forbrug vil det fratrukne udligne denne opkrævning.

Vandværket beklager det skete.

Spørgsmål kan rettes til vores bogholderi:

Poul Erik Sundstrup, 86 68 39 00, sundstrup@kreston.dk

SMS’en:

Kære forbruger
Opkrævningen for 2016 er desværre forkert.
Der er fratrukket en a’contobetaling mindre end opkrævet.
Fejlen rettes ved næste opkrævning.
Se mere på www.mammen-vand.dk
Vi beklager fejlen.
Vh/ Vandværkets Bogholderi