Name: skabelon-logo.png.
Mammen Bys Vandværk a.m.b.a.
Din adgang til rent vand
Name: skov og vand.jpg.
Referat generalforsamling 2017

1. Valg af stemmetællereKaj Mostrup og Ea Agnete Heerwagen
2. Valg af dirigentHenning Staunsbæk foreslået og valgt enstemmigtDirigenten gennemgik afstemningsreglerne, herefter godkendt enstemmigt.
3. BeretningFormandens beretning fremlagt og godkendt enstemmigt.Se beretning 
4. Regnskab 2016Kassererens og revisorens fremlæggelse af regnskabet.Enkelte uddybende spørgsmål, herefter godkendt enstemmigt.Se regnskabet
5. Budget 2017Kassererens og revisorens fremlæggelse af revideret budget.Enkelte uddybende spørgsmål, herefter godkendt enstemmigt.Se budgettet 
6. Indkommende forslag:IngenIntet til afstemning.
7. Valg til bestyrelsen, på valg er:Ebbe Eriksen (modtager genvalg) Afbud til mødetJesper Steensig (modtager genvalg)Flemming Graversen (modtager genvalg)Alle 3 genvalgt uden modkandidater.
Suppleant(er), på valg er:Hanne V. Olesen, Ikke fremmødt,Genvalgt uden modkandidat.
8. Valg af revisor:Poul E. Sundstrup, foreslås genvalgtGenvalgt uden modkandidat.
9. EventueltIntet
Mødeleder: Flemming Graversen, formandReferent: Jesper
Konstituerende Bestyrelsesmøde:
Formand: Flemming GravesenNæstformand: Henning PedersenKasserer: Carsten EthelbergSekretær: Ebbe EriksenBestyrelsesmedlem: Jesper Steensig, Bent B. Christensen og Kaj MostrupDeltagere vandrådet: Bent Christensen og Kaj MostrupVandværks-passer: Henning Pedersen – Bent Christensen – Kaj MostrupHjemmeside: Jesper Steensig og Flemming Gravesen

Begrænset funktionalitet


Dette element kræver accept af cookies


Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Mammen Bys Vandværk a.m.b.a.
Søndervang 11, 8850 Bjerringbro
Tlf: 29 66 17 91
Mail: formand@mammen-vand.dk
CVR nr. 38035290
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net