Name: skabelon-logo.png.
Mammen Bys Vandværk a.m.b.a.
Din adgang til rent vand
Name: skov og vand.jpg.
Referat fra generalforsamling 2016
1. Valg af stemmetællere: Anders Olesen og Ea Heerwagen.

2. Valg af dirigent: Niels Henning Staunsbæk.

3. Beretning: Se beretning 2015Husk at give politiet besked når I lister rundt og aflæser vandmålere

4. Regnskab 2015: Årsrapport fra revisor blev omdelt og godkendt uden bemærkninger.

5. Budget 2017: Fastholder m³ pris på kr. 3,50 og fast afgift kr. 200,-Nyt budget 2016. p.g.a. forslag til forsyningssikkerhed. Merforbrug ca. kr. 400.000,-

6. Indkomne forslag:Bestyrelsen fremlægger følgende forslag:1. Værkets vedtægter ændres idet værkets selskabsform ændres fra I/S til AMBAForslaget enstemmigt vedtaget, men skal konfirmeres på en ekstraordinær generalforsamling den 31. marts 2016.2. Forsyningssikkerhed/ringforbindelseHenning Pedersen orienterede om det påtænkte projekt. Omkostninger i omegnen af kr. 400.000,- Vi har pligt til at sikre forsyning til alle kunder inden for vores forsyningsområde. Generalforsamlingen accepterer, at bestyrelsen går videre med projektet.

7. Valg til bestyrelsen:Bent Christensen: GenvalgtHenning Pedersen: GenvalgtKaj Mostrup: GenvalgtCarsten Ethelberg: NyvalgtDerudover består bestyrelsen af:Ebbe EriksenFlemming GraversenJesper SteensigSuppleant Hanne Olesen

8. Valg af revisorPoul Sundstrup: Genvalgt

9. EventueltPræcisering omkring dyrkningsfri zoner omkring vandboringer

Konstituerende Bestyrelsesmøde:
Formand: Flemming GravesenNæstformand: Henning PedersenKasserer: Carsten EthelbergSekretær: Ebbe EriksenDeltagere vandrådet: Bent Christensen og Kaj MostrupVandværks-passer: Henning Pedersen og Bent ChristensenHjemmeside: Jesper Steensig og Flemming Gravesen

NEM ID skal flyttes. Meddelelse til CVR registerHanne og Carsten koordinerer overdragelse af kasserer jobbet.Flemming retter hjemmesiden.

Begrænset funktionalitet


Dette element kræver accept af cookies


Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Mammen Bys Vandværk a.m.b.a.
Søndervang 11, 8850 Bjerringbro
Tlf: 29 66 17 91
Mail: formand@mammen-vand.dk
CVR nr. 38035290
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net