Name: skabelon-logo.png.
Mammen Bys Vandværk a.m.b.a.
Din adgang til rent vand
Name: skov og vand.jpg.
Referat fra generalforsamling 2015
1. Valg af stemmetællere:Søren og Carsten
2. Valg af dirigent:Niels Henning
3. Beretning:Se Bilag. Beretningen blev godkendt.
4. Regnskab 2014:Regnskabet forelagt. Årets overskud kr. 74.174,-. Regnskabet blev godkendt
5. Budget 2016:Budgettet blev godkendt.
6. Indkomne forslag:Bestyrelsen ønsker mandat inden gældende vedtægter til at træffe beslutning eller fremsætte forslag om de for værket bedste løsninger vedr:
6.1. Værkets vedtægter, udarbejde forslag til nye.Forslaget godkendt.
6.2. Værkets fremtidige for I/S eller AMBA, ved juridisk/faglig bistand at ændre selskabsform hvis dette skønnes bedst.Forslaget godkendt
6.3 Værkets daglige drift, herunder vederlag for drift, bogføring, m.m.Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at bruge op til kr. 50.000,- til ekstern regnskabsføring og revision samt til honorar til bestyrelsesmedlemmer. Fordelingen mellem bestyrelsesmedlemmerne vedtages af bestyrelsen.
6.4 Værkets revision m.m.Afhænger af beslutningen i forbindelse med punkt 6.3Bestyrelsen bemyndiges til at træffe de nødvendige beslutninger.
7. Valg til bestyrelsenEbbe Eriksen – genvalgtFlemming Graversen – genvalgtJesper Steensig – nyvalgt
Suppleant(er):Morten Lauersen og Jørn Krogh – genvalgt
8. Valg af revisorPoul Sundstrup – genvalgt
9. EventueltHenning takkede Frede Sørensen for 41 års medlemskab af Mammen By Vandværks bestyrelse.Frede har fungeret både som menigt bestyrelsesmedlem, som formand og senest som kasserer.
Frede fik en blomst og et oplevelsesgavekort.

Begrænset funktionalitet


Dette element kræver accept af cookies


Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Mammen Bys Vandværk a.m.b.a.
Søndervang 11, 8850 Bjerringbro
Tlf: 29 66 17 91
Mail: formand@mammen-vand.dk
CVR nr. 38035290
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net