Name: skabelon-logo.png.
Mammen Bys Vandværk a.m.b.a.
Din adgang til rent vand
Name: skov og vand.jpg.
Referat fra generalforsamling 2013
Den 13/3 2013 kl. 19.30 i Mammen Forsamlingshus.
1. Valg af stemmetællereBirthe Olesen og Jørn Krog valgt
Valg af dirigentNiels Henning Staunsbæk valgt
2. BeretningFlemming Graversen aflagde beretning (se beretning)
3. Regnskab 2012Frede Sørensen fremlagde det reviderede regnskab. Årets resultat blev kr. 47.179Der var ingen forbehold i revisionsmeddelelsen.Der blev opfordret til at dele bankindestående på flere pengeinstitutter, så vi ikke risikerer at miste noget ved evt. bankkrak.Regnskabet blev godkendt
4. Budget 2014Der fortsættes med uændrede takster.Budgettet blev godkendt
5. Indkomne forslagDer er ikke indkommet forslag.
6. Valg til bestyrelsenPå valg er:Frede Sørensen (modtager genvalg)Ebbe Eriksen (modtager genvalg)Flemming Graversen (modtager genvalg)
Alle blev genvalgt
Suppleant(er):På valg er Morten Lauersen og Jørn Krog
Jørn Krogh og Benny Kjærgaard blev valgt
7. Valg af revisorPoul Sundstrup foreslås genvalgt
Poul Sundstrup Genvalgt
8. EventueltDer skal snart skiftes hovedmåler på værket. Det vil foregå omkring kl. 22 om aftenen. Dato og tidspunkt vil blive annonceret i Bjerringbro Avis samt ved opslag hos købmanden. Det kan medføre kortvarigt uklart vand.  

Limited functionality


This item requires acceptance of cookies


Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Mammen Bys Vandværk a.m.b.a.
Søndervang 11, 8850 Bjerringbro
Tlf: 29 66 17 91
Mail: formand@mammen-vand.dk
CVR nr. 38035290
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net