Name: skabelon-logo.png.
Mammen Bys Vandværk a.m.b.a.
Din adgang til rent vand
Name: skov og vand.jpg.
Nyheder

De nye vandure

De nye vandure giver både vandværket og jer som forbrugere bedre mulighed for at opdage evt. lækager, brud, fejl m.m.
Vandværket får blandt andet fejlmeddelelser ind så snart vanduret aflæses.
Hvis vanduret registrerer en fejl vil I som forbruger kunne se en fejl i displayet i nederste venstre hjørne, som illustreret på nedenstående billede.
LEAK = Lækage: Vandet har ikke stået stille i sammenlagt 1 time indenfor de sidste 24 timer.
BURST = Brud: Vandstrømmen har overskredet en forprogrammeret grænse i mindst 30 minutter.
DRY = Tør: Måleren er ikke vandfyldt.
REVERSE = Modsat: Vandet løber den forkerte vej igennem måleren.
TAMPER = Manipulation: Forsøg på snyd. Måleren er ikke længere gyldig til afregning.Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Mammen Bys Vandværk a.m.b.a.
Korreborgvej 1, 8850 Bjerringbro
Tlf: 40 27 50 80
Mail: formand@mammen-vand.dk
CVR nr. 38035290
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net