Name: skabelon-logo.png.
Mammen Bys Vandværk a.m.b.a.
Din adgang til rent vand
Name: skov og vand.jpg.
Generalforsamling 2016
Mammen Bys Vandværk indkalder til ordinær Generalforsamling.
Mandag d. 14. marts 2016 kl. 19.00 i Mammen forsamlingshus.

Dagsorden iflg. vedtægterne:
1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Beretning
4. Regnskab 2015
5. Budget 2017
6. Indkommende forslag:Vedtægtsændringer/Ændring af selskabsform fra I/S til A.m.b.a.Forsyningssikkerhed/Ringforbindelse
7. Valg til bestyrelsen.På valg er:Hanne V. Olesen (modtager genvalg)Kaj Moestrup (modtager genvalg)Bent Bach Christensen (modtager genvalg)Henning B. Pedersen (modtager genvalg)Suppleant(er): På valg er Jørgen Krog og Morten Lauersen
8. Valg af revisor (Poul E. Sundstrup foreslås genvalgt)
9. Eventuelt

Afholdes sammen med Mammen forsamlingshus & Beboerforening

Kl. 18.00 serveres flæskesteg m/tilbehør.

Tilmelding til spisning: Lis 61 68 51 36 eller på mail: lak@fiberpost.dk / mammenby.vand@mail.dk

Med venlig hilsen
Bestyrelserne


Begrænset funktionalitet


Dette element kræver accept af cookies


Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Mammen Bys Vandværk a.m.b.a.
Søndervang 11, 8850 Bjerringbro
Tlf: 29 66 17 91
Mail: formand@mammen-vand.dk
CVR nr. 38035290
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net