Name: skabelon-logo.png.
Mammen Bys Vandværk a.m.b.a.
Din adgang til rent vand
Name: skov og vand.jpg.
Formandens beretning 2014
2014 aktiviteter: – Ingen ny tilslutninger i 2014. – Udarbejdet samarbejdsaftaler til vore primære leverandører. – Deltaget i møder med kommunen og andre vandværker, Vandrådet. – Regulativ implementeret. – Nyt Takstblad, med 2 landzoner.

Vandsektorloven: – Deltaget i diverse kurser og temaaftner – Ledelsesværktøj – Lovkrav

Vandværkspasserkursus. Hygiejnekursus. Ovenstående har betydet en del arbejdstimer det sidste års tid.

Lidt tal:
196 forbrugere.
Indvindingstilladelse 60.000 m³
Oppumpet til værket 54.676 m³
Forbrugermålt 54.775 m³
Strømforbrug boring 23.327 kWh
Strømforbrug værket 19.393 kWh

Vandkvalitet:
Vandet er generelt af god kvalitet og overholder alle grænseværdier.Viborg kommune har stadigvæk værket på begrænset kontrol pga. god vandkvalitet.Vi skal have fokus på at sikre denne kvalitet på en hver tænkelig men velovervejet måde.Sikre at alle erhverv har korrekt tilbageløbssikring.BNBO – Boringsnære beskyttelsesområder 25-300 m beskyttelsessoner.Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse – Ansvar Kommunen.Vandforsyningsplan 2012-2022 – Viborg kommune.

Beredskab og ledelsesværktøj:
Vi fortsætter placeringen af udskylningshaner som kan bruges i tilfælde af forurening.Arbejdet med beredskabsplanen er i vedligeholdelsesproces.
Ledelsesværktøj er i proces, implementering i 2015

Sikkerhed:Pt. Ingen ekstraordinær sikkerheds risiko.

Hjemmeside:www.mammen-vand.dkKort med søgefunktion og baggrundsbilleder m.m.Masser af data, tips og ideer.

Økonomi.Pga. værkets A status er vi nød til at sikre den nødvendige økonomi ved fremtidige udvidelser.Omkostningerne for etablering af en ny forbrugere i landområdet koster imellem 100.000 og 250.000. Indtægt ca. 65.000.Reservepulje: 300.000 til 2,25 % i 3 år og 200.000 til 1-2-3 % over 3 år. Der er 2 år tilbage af aftalen. Alle investeringer er selvvalgte og derfor kontrollerbare.
Vi er “gældfri” kun kortfristet gæld ( moms, strøm osv. )Restancer vedr. forbrugerbetalinger ligger på et niveau som ikke giver anledning til bekymring.Det er bestyrelsen klare opfattelse at værket har en god og sund økonomi.

Fremtiden:Hvad bringer den? Vedtægter tidssvarende? Tinglysninger? Nødforsyning fra/til naboværker? Ælde af ledningsnet! ….

Mammen den. . / 3 2015
Niels Henning Staunsbæk (dirigent)
– Flemming Graversen (formand)
– Ebbe Eriksen (sekretær)

Begrænset funktionalitet


Dette element kræver accept af cookies


Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Mammen Bys Vandværk a.m.b.a.
Søndervang 11, 8850 Bjerringbro
Tlf: 29 66 17 91
Mail: formand@mammen-vand.dk
CVR nr. 38035290
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net