Name: skabelon-logo.png.
Mammen Bys Vandværk a.m.b.a.
Din adgang til rent vand
Name: skov og vand.jpg.
Formandens beretning 2013
Vi har stadigvæk et godt lille vandværk, hvor både vand og økonomi er ok.
2013 aktiviteter:Færdiggjort forsyning til Bromøllevej 13 og Dalsgårdvej 17. Mejeriet har fået ny tilslutning på østsiden.Vi har fået 2 tilbud på om forandring af pumper og styring, sat på stand by pt.Deltaget i møder med kommunen og andre vandværker samt Vandrådet.Nyt regulativ udarbejdet.Nyt Takstblad, her skal der for 2015 ændres i beregningen for landområder.Vandsektorloven:Deltaget i diverse kurser og temaaftner.Ledelsesværktøj, lovkrav.Vandværkspasserkursus. Hygiejnekursus.
Lidt tal:197 forbruger. (+3)Indvindingstilladelse 60.000 m³Udpumpet fra værket 51.863 m³, sidst 50.523 m³Forbrugermålt 51.486 m³, sidst 49,759 m³Strømforbrug boring 22.663 kwh, sidst 21.070 kwhStrømforbrug værket 18.770 kwh, sidst 18.407 kwh
Vandkvalitet:Vandet er generelt af god kvalitet og overholder alle grænseværdier.Viborg kommune har stadigvæk værket på begrænset kontrol pga. god vandkvalitet.Vi skal have fokus på at sikre denne kvalitet på en hver tænkelig men velovervejet måde.Sikre at alle erhverv har korrekt tilbageløbssikring.BNBO – Boringsnære beskyttelsesområder 25-300 m beskyttelsessoner.Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse – Ansvar Kommunen.Vandforsyningsplan 2012-2022 Viborg kommune.
Beredskab:Vi fortsætter placeringen af udskylningshaner, som kan bruges i tilfælde af forurening.Arbejdet med beredskabsplanen er i vedligeholdelsesproces.
Sikkerhed:Pt. Ingen ekstraordinær sikkerheds risiko.
Hjemmeside:www.mammen-vand.dkKort med søgefunktion og baggrundsbilleder m.m.Masser af data, tips og ideer.
Økonomi.Pga. af værkets A status er vi nød til at sikre den nødvendige økonomi ved fremtidige udvidelser. Omkostningerne for etablering af en ny forbrugere i landområdet koster imellem 100.000 og 250.000. Indtægt ca. 65.000.Vi blev på sidste års generalforsamling opfordret til, at flytte dele af vores formue væk fra Nordea Bank for at komme under garanti summen på 750.000 kr.Det viste sig svært at finde en bank, som ville forrente indskuddet på seriøs vis, men Skjern Bank kom med et godt tilbud.300.000 til 2,25% i 3 år og 200.000 til 1-2-3 % over 3 år.Alle investeringer er selvvalgte og derfor kontrollerbare.Vi er “gældfri” kun kortfristet gæld ( moms, strøm osv. )Restancer vedr. forbrugerbetalinger ligger på et niveau, som ikke giver anledning til bekymring.
Det er bestyrelsens klare opfattelse, at værket har en god og sund økonomi.
Fremtiden:Hvad bringer den?Vedtægter tidssvarende?Tinglysninger?Nødforsyning fra/til naboværker?Ælde af ledningsnet!

Limited functionality


This item requires acceptance of cookies


Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Mammen Bys Vandværk a.m.b.a.
Søndervang 11, 8850 Bjerringbro
Tlf: 29 66 17 91
Mail: formand@mammen-vand.dk
CVR nr. 38035290
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net