Name: skabelon-logo.png.
Mammen Bys Vandværk a.m.b.a.
Din adgang til rent vand
Name: skov og vand.jpg.
Formandens beretning 2012
Vi har stadigvæk et godt lille vandværk hvor både vand og økonomi er ok.

2012 aktiviteter:Færdiggjort forsyning til 3 adresse på Hedemøllevej.Deltaget i møder med kommunen og andre vandværker, Vandrådet.I vandrådet diskuteres alle former for problematikker ved vandforsyning, teknik, pris, miljø osv.Bent og Kaj er vores repræsentanter i vandrådet.Energi sparre foranstaltninger; Solcelleanlæg er stat på standby.Pumper og styrring er under lup, men da det fungere upåklageligt skal der ligge større  energibesparelser før en udskiftning kan komme på tale.

Lidt tal:194 forbruger. (+3)Indvindingstilladelse   60.000m³Udpumpet fra værket  50.523m³,     sidst 41.287m³Forbrugermålt             49.759m³,     sidst 41.935m³Strømforbrug boring   18.407 kwh, sidst 18.527 kwhStrømforbrug værket  21.070 kwh,  sidst 20.723 kwh

Vandkvalitet:Vandet er generelt af god kvalitet og overholder alle grænseværdier.Viborg kommune har stadigvæk værket på begrænset kontrol pga. god vandkvalitet.Vi skal have fokus på at sikre denne kvalitet

Udfordringer med Eurofins rapportering til bl.a. mejeriet, skulle nu være løst ved at mejeriet har fået deres egen adgang til vores database samt får en mail med analyseresultaterne.
DVN opdater analyseresultaterne løbende på vores hjemmeside.

Beredskab:Vi fortsætter placeringen af udskylningshaner som kan bruges i tilfælde af forurening.Arbejdet med beredskabsplanen er i vedligeholdelsesproces.

Sikkerhed:Pt. Ingen ekstraordinær sikkerheds risiko.

Hjemmeside:www.mammen-vand.dkOpdateret layoutIndberetning af forbrug nu muligtKort med søgefunktion

Økonomi.Alle investeringer er selvvalgte og derfor kontrollerbare.Vi afskriver fremadrettet på ledningsnettet for ikke at opbygge yderlige kapital.Vi er ”gældfri” kun kortfristet gæld ( moms, strøm osv. )Vi har stadigvæk lidt penge på en opsparingskonto (400.000) renten kan ses positivt i regnskabet.Restancer vedr. forbrugerbetalinger ligger på et niveau som ikke giver anledning til bekymring.

Det er bestyrelsen klare opfattelse at værket har en god og sund økonomi.

Limited functionality


This item requires acceptance of cookies


Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Mammen Bys Vandværk a.m.b.a.
Søndervang 11, 8850 Bjerringbro
Tlf: 29 66 17 91
Mail: formand@mammen-vand.dk
CVR nr. 38035290
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net