Name: skabelon-logo.png.
Mammen Bys Vandværk a.m.b.a.
Din adgang til rent vand
Name: skov og vand.jpg.
Formandens beretning 2011
Vi har stadigvæk et godt lille vandværk, hvor både vand og økonomi er ok.
Aktiviteter 2011:
– Færdiggjort forsyning til Himmestrupvej 40– Reparation af utæthed Korreborgvej/Himmestrupvej– Besluttet at montere ny hovedvandmåler, med bedre flowmålingsmuligheder.– Deltaget i møder med kommunen og andre vandværker, Vandrådet.– I vandrådet diskuteres alle former for problematikker ved vandforsyning, teknik, pris, miljø osv.– Bent og Kaj er vores repræsentanter i vandrådet.
– Fået tilbud fra Energi Midt på solcelleanlæg til supplerende El-forsyning på vandværket.Dette var dog ikke rentabelt, da vandværket er en ’virksomhed’ og dermed ikke kan opspare strøm, men skal forbruge det 1 til 1. Største forbrug ligger ikke der, hvor solen skinner mest.
Lidt tal:
– 191 forbrugere– 41.287 m³ udpumpet fra værket (44.373 m³)– 41.935 m³ forbrugermålt (11/11-11)– Strømforbrug boring 18.527 kwh, lille stigning– Strømforbrug værket 20.723 kwh, lille stigning
Vandkvalitet:
Vandet er generelt af god kvalitet og overholder alle grænseværdier.Viborg kommune har stadigvæk værket på begrænset kontrol pga. god vandkvalitet.
Beredskab:
Vi fortsætter placeringen af udskylningshaner, som kan bruges i tilfælde af forurening.Arbejdet med beredskabsplanen er nu overgået til at være en vedligeholdelsesproces.
Sikkerhed:
Pt. Ingen ekstraordinær sikkerheds risiko.
Hjemmeside:
www.mammen-vand.dk
Ebbe har givet data på hjemmesiden en tiltrængt opdatering
Økonomi.
– Alle investeringer er selvvalgte og derfor kontrollerbare.– Vi afskriver fremadrettet på ledningsnettet for ikke at opbygge yderlige kapital.– Vi er ”gældfri” kun kortfristet gæld ( moms, strøm osv. )– Vi har stadigvæk lidt penge på en opsparingskonto (400.000) – renten kan ses positivt i regnskabet.
– Restancer vedr. forbrugerbetalinger ligger på et niveau, som ikke giver anledning til bekymring, men der bliver flere, som ikke indsender aflæsningskort rettidig. Det har den konsekvens, at vi må først rykke, og i sidste ende skønne forbruget hos dem med de usikkerheder det nu giver.
Det er bestyrelsens klare opfattelse, at værket har en god og sund økonomi.

Limited functionality


This item requires acceptance of cookies


Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Mammen Bys Vandværk a.m.b.a.
Søndervang 11, 8850 Bjerringbro
Tlf: 29 66 17 91
Mail: formand@mammen-vand.dk
CVR nr. 38035290
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net