Referat fra ekstraordinær generalforsamling d. 31. marts 2016

 1. Valg af stemmetællere – Lis Hermansen
 2. Valg af dirigent – Frede Sørensen
 3. Indkommende forslag
  Vedtægtsændringer/Ændring af selskabsform fra I/S til A.m.b.a.
  Forslaget er ensstemmigt vedtaget, på den ordinære generalforsamling, men ikke med 2/3 af samtlige medlemmers stemmer.
  De nye vedtægter blev gennemgået for de fremmødte.
  Passus i §7 om annoncering i lokale medier blev drøftet. “En særskilt meddelelse” betyder mail eller sms til de forbrugere, der er registreret med mail adresse og/eller mobil telefonnummer.
  Vedtægterne blev herefter enstemmigt vedtaget.
  Flemming og Carsten sørger for at selskabsændringen bliver registreret hos relevante myndigheder.
  Flemming sørger for at girokontoen bliver lukket.
 4. Eventuelt – Budget 2016 og 2017
  Det blev drøftet hvor meget og hvor investeringen vedr. forsyningssikkerhed var budgetteret.
  Spørgsmål besvaret: kr. 400.000 under anlæg

Formand: Flemming Graversen
Dirigent: Frede Sørensen

,