Persondata

Den nye persondataforordning træder i kraft d. 25. maj 2018.
Nedenstående er udarbejdet af Mammen Bys Vandværk og godkendt af hele bestyrelsen.
Desuden er Mammen Bys Vandværks personale og specifikke leverandører bekendt med den nye persondataforordning og har underskrevet en fortrolighedserklæring.

Vandværkets persondatapolitik

Energi Viborg om behandling af data fra vandværket

Databeh.MidtRegnskab

DV om Spildevandsselskaber

Databeh.Flonidan