Vedtægter

Mammen Bys Vandværk ændrer selskabsform pr. 1. januar 2017.

Mammen Bys Vandværk vedtægter pr. 1. jan. 2017

Læs mere om Ændring af selskabsform og CVR nr.


Du kan på denne side finde information omkring vedtægterne for Mammen Bys Vandværk I/S.
Herunder er de gældende paragraffer listet:

 1. Selskabet
 2. Formål
 3. Medlemmer
 4. Medlemmernes rettigheder
 5. Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt
 6. Udtræden af selskabet
 7. Generalforsamling
 8. Stemmeret og afstemninger
 9. Bestyrelsen
 10. Tegningsret
 11. Regnskab
 12. Opløsning
 13. Ikrafttræden

Vedtægterne ligger som en PDF-fil, og du skal derfor have programmet Adobe Reader installeret.
Programmet kan hentes her: Adobe Reader