Om os

Vandværket historie

Vigtige begivenheder i Værkets historie

Vandværkets formænd gennem 100 år

100 år med rent vand

Vandaflæsning
Aflæsning af vandmåleren bedes foretaget d. 31.12.

Aflæsningskortet SKAL være returneret senest 04.01.

For sent afleveret aflæsningskort tilskrives gebyr på kr. 100,-

Betaling
For at lette vores administration, ser vi gerne, at endnu flere foretager deres betalinger til Mammen Bys Vandværk via PBS. Det vil samtidig betyde, at betalingsfristen vil blive overholdt. Vi har desværre et stigende problem med manglende rettidige indbetalinger.

Status
Vandforbruget målt hos forbrugerne sidste år; 51.860 m³ (2013)
Tilgang af 3 nye forbrugere i 2013, samlet antal forbrugere er nu 197.
Der er etableret vandledninger til 6 nye grunde i udstykningen på Søndervang.
Der har i 2008 været ét ledningsbrud.
Vandværkets beholder på Mammen Byvej er blevet indhegnet for at hindre uønsket færden på og omkring beholderen.
Der er igangsat et arbejde med etablering af udskylningssteder, foreløbig er det etableret ét sted.
Afsluttet reparation af den ene boring.

Vandkvalitet
Hårdhed: 15,3 = Temmelig hårdt.
Bakterier: ingen problemer.   Pesticider: ingen problemer.  Uorganiske stoffer: ingen problemer.
Nitrat; 3,9 mg/l ved seneste måling,  Normal < 10 mg/l.

Hjemmeside
På hjemmesiden vil det blive muligt at se vandanalyser, beredskabsplaner, forsyningsområder, bestyrelsesmedlemmer, indberetning af måleraflæsning, spareråd, osv.

Generalforsamling
Husk generalforsamlingen i forsamlingshuset.

Bestyrelsen
Formand:  Jesper Steensig, Søndervang 11, Mammen
Tlf. 29 66 17 91, Mail: formand@mammen-vand.dk
Næstformand: Kaj Mostrup, Korreborgvej 1, Mammen
Driftsleder:  Henning Pedersen, Søndervang 13, Mammen
Tlf. 2163 5394, Mail: driftsleder@mammen-vand.dk
Kasserer:  Carsten Ethelberg, Mammen Byvej 4, Mammen
Tlf. 9955 4502, Mail: kasserer@mammen-vand.dk
Sekretær:  Ebbe Eriksen, Søndervang 6 Mammen
Bestyrelsesmedlem: Bent Bach Christensen, Hovvejen 22, Mammen.
Bestyrelsesmedlem: Keld Oldenburg Sølvsten,