Måleraflæsning

Vandværket foretager fjernaflæsning af vandmålere