Alarmeringsliste – Lokal

Enhed

Att. navn

Telefon

E-mail

Bestyrelsen:

Formand Jesper Steensig
Søndervang 11, Mammen
8850 Bjerringbro
29661791 formand@mammen-vand.dk
Næstformand Kaj Mostrup
Korreborgvej 1, Mammen
8850 Bjerringbro
40275080 – Mobil privat
86685080 – Tlf. privat
mammen-molle@get2net.dk
Kasserer Carsten Ethelberg
Mammen Byvej 4, Mammen
8850 Bjerringbro
99554502 – Tlf. privat kasserer@mammen-vand.dk
Sekretær Ebbe Eriksen
Søndervang 6, Mammen
8850 Bjerringbro
86685585 – Tlf. privat ebbes_mail@os.dk
Bestyrelsesmedlem Per Hermansen
Korreborgvej 8, Mammen
8850 Bjerringbro
24276630 – Mobil privat driftsleder@mammen-vand.dk
Bestyrelsesmedlem Bent Bach Christensen
Hovvejen 22, Mammen
8850 Bjerringbro
86685296 – Tlf. privat bent.gun@dlgtele.dk
Bestyrelsesmedlem Keld Oldenburg Sølvsten

Håndværkere og materiel

Elektriker HP-EL Service
Vestergade 97-99
8850 Bjerringbro
87511200
Elektriker Bjerringbro El-forretning
Østergade 21
8850 Bjerringbro
86681188
86681718 – Fax
VVS
Entreprenør Martin Hansen – Mammen
Byvej 91, Mammen
8850 Bjerringbro
40305098
86685098
40305097
86686650 – Fax
El-forsyning Energi Midt, Fejl 70151560
El-forsyning Energi Midt, Ledningsoplysning
TeleDanmark (påvisning af kabler)
Telefon
Naturgas (påvisning af kabel)
Naturgas Naturgas Midt-Nord I/S, Fejl 87278727
Nødstrømsanlæg
Rendegraver Martin Hansen – Mammen
Byvej 91, Mammen
8850 Bjerringbro
40305098
86685098

40305097
86686650 – Fax
Brøndborer
Vandtankvogne og vanddunke
Afmærkningsmateriel
Lækageudstyr
Slamsuger
Teknisk rådgiver DVN – Jørgen Krogh Andersen
Kærsgårdvej 7, Skørbæk
9240 Nibe
98666666 – Kontor
60399660 – Mobil
dvn@dvn.dk

Nabovandværker

Bjerringbro Fælles Vandværk Alex Holmris
Gudenåvej 8
8850 Bjerringbro
86680875
Lee
Dalsgård
Korreborg
Hjorthede

Følsomme forbrugere

Sygehus
Plejehjem
Ældrecenter
Skole Mammen Friskole
Mammen Byvej 69, Mammen
8850 Bjerringbro
86685850
Børneinstitutioner Malerklatten
Mammen Byvej 69, Mammen
8850 Bjerringbro
86685158
Børneinstitutioner Mamutten
Mammen Byvej 69, Mammen
8850 Bjerringbro
86685117
Mejeri Mammen Mejeri A/S
Mammen Byvej 32, Mammen
8850 Bjerringbro
86685005