Beredskabsplan

Vandværkets beredskab består af :

Alarmeringslister

 • Alarmeringsliste – Bestyrelse/leverandører m.m.
  At finde som undermenu til dette punkt – Beredskabsplan
 • Alarmeringsliste – Offentlige myndigheder/Medier
  At finde som undermenu til dette punkt – Beredskabsplan

Handlingsplaner for forskellige tænkelige hændelser

 1. Kort om beredskabsplaner – PDF
 2. Generel handling i beredskabssituationer – PDF
 3. Handlingsplan ved akut forurening af kildeplads – PDF
 4. Handlingsplan ved forurening af forsyningens anlæg – PDF
 5. Handlingsplan ved lækager på ledningsnet – PDF
 6. Handlingsplan ved klordesinficering – PDF
 7. Handlingsplan ved brand og eksplosion – PDF
 8. Handlingsplan ved strømudfald – PDF
 9. Trusler om sabotage – PDF

Skema til afrapportering af handlingsforløb

blanket, der kan printes ud og bruges under håndtering af den konkrete hændelse – Hent her – PDF

Klik her og se beredskabsloven.

For at læse og udskrive disse ovenstående handlingsplaner og blanketter (PDF-filer),
skal du have programmet Adobe Reader installeret.
Programmet kan hentes her: Adobe Reader