Beredskabsplan

Vandværkets beredskab består af :

Alarmeringslister

 • Alarmeringsliste – Bestyrelse/leverandører m.m.
  At finde som undermenu til dette punkt – Beredskabsplan
 • Alarmeringsliste – Offentlige myndigheder/Medier
  At finde som undermenu til dette punkt – Beredskabsplan

Handlingsplaner for forskellige tænkelige hændelser

 1. Kort_om_beredskabsplaner – PDF
 2. Generel_handling_i_beredskabssituationer – PDF
 3. Handlingsplan_ved_akut_forurening_af_kildeplads – PDF
 4. Handlingsplan_ved_forurening_af_forsyningens_anlæg – PDF
 5. Handlingsplan ved lækage på ledningsnet – PDF
 6. Handlingsplan_ved_klordesinficering – PDF
 7. Handlingsplan_ved_brand_og_eksplosion – PDF
 8. Handlingsplan_ved_strømudfald – PDF
 9. Trusler_om_sabotage – PDF

Skema til afrapportering af handlingsforløb

blanket, der kan printes ud og bruges under håndtering af den konkrete hændelse – Skema til afrapportering af handlingsforløb – PDF

Klik her og se beredskabsloven.

For at læse og udskrive disse ovenstående handlingsplaner og blanketter (PDF-filer),
skal du have programmet Adobe Reader installeret.
Programmet kan hentes her: Adobe Reader